Hizmetler

Personel Seçme ve Yerleştirme

Mevcut kurum kültür yapısının belirlenmesi , iş analizi ile işin tanımı ve görevin gerektirdiği yetkinliklerin (bilgi, beceri, eğitim ve tecrübe) belirlenmesi, aday havuzunu oluşturulması, yapılandırılmış mülakat sistemi-kişilik envanterleri-yetenek testleri uygulamaları,  referans araştırması ve İş Kanunu’na uygun iş sözleşmesi hazırlanmasını kapsayan sürecin yürütülmesidir.

Performans Yönetimi Sistemi

Verimlilik ve karlılığı artıma yolundaki ikinci önemli basamak, nitelikli insan gücünün  Kurum hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Etkin bir performans yönetimi sistemi, motivasyonu arttırır, şirket içi iletişimi kuvvetlendirir ve kurumun hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkıda bulunur.

Yönetim Değerleme Çalışması

Muhtemel bir yatırım kararı öncesinde,  ilgili şirketin mevcut personel yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı sağlayan bir çalışmadır. Organizasyon yapısı, kurum kültürü, iş tanımları, personel mülakatları-kişilik envanterleri gibi uygulamalar ile insan kaynağı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunur.

Yönetim Dinamikleri Çalışması

Ekip üyelerine uygulanan kişilik envanteri sonrasında yapılan bireysel ve grup toplantısında, ekibin birbiriyle olan etkileşimlerinin incelenmesidir. Ekip içi iletişimi kuvvetlendirme, görev dağılımı, kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi veya yeni katılacak üyelerin hangi profilde seçilmesi gerektiği gibi konularda yardımcı olur.

Ölçme Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

İşe yerleştirme, organizasyonel değişiklikler, atama ve terfilerde uygulanan bu yöntemde, gerekli yetkinlikleri ölçmek üzere vaka çalışmaları, grup çalışmaları, senaryo uygulamaları kişilik envanterleri, yetenek testleri gibi birden fazla değerlendirme aracı kullanılır.