Yazılar

Şirket Karlılığınızı Arttırın!

Bir Şirketin temel kaynakları sahip olduğu sermayebilgi ve insan gücüdür. Günümüz iş dünyasında yaşanan kıyasıya rekabet ve değişen ekonomik şartlar tüm kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sermaye ve bilginin etkin ve doğru kullanımı da doğrudan insan gücünün başarısına bağlıdır. Ülkemizde de özellikle son yıllarda insan kaynakları yönetimine daha fazla önem verilmektedir.

Kurum performansını ve karlılığı ölçülebilir olarak arttırabilmek için uygun niteliklere sahip personelin araştırılması ve seçilmesi kadar, bu kişilerin etkin bir yönetim sistemi ile sürekli gelişimlerinin sağlanması ve kurumda tutulması da önemlidir.